46,5 roku to średnia wieku nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Ostrzeszów i coraz mniej młodych ludzi szuka zatrudnienia w tym zawodzie. Informacje takie zostały przekazane podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Znalazły się one w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy w roku szkolnym 2022/2023, przedstawionej przez dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Sławomira Cwojdzińskiego.

Średnia wieku nauczyciela w kraju to 47 lat, w naszej gminie 46,5, więc bardo podobnie – zwrócił uwagę. – Jeżeli chodzi o nauczycieli w wieku 51-65 lat to stanowią oni aż 30% zatrudnionych w naszej gminie. Na niespełna 250 nauczycieli mamy aż 15 pracujących emerytów, a ponad 20 nauczycieli ma uprawnienia emerytalne i mogliby w każdej chwili przejść na emeryturę.

W ubiegłym roku pracę w szkołach podlegających gminie rozpoczęło zaledwie czworo nauczycieli w wieku do 25 roku życia. To dokładnie tyle samo jak dwa lata temu i znacznie mniej niż w przeszłości.

Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli w grupie wiekowej 26-30 lat, gdzie dane powinny być lepsze, po 18 nauczycieli rozpoczęło pracę zawodową odpowiednio rok i dwa lata temu – kontynuował S. Cwojdziński. – Praktycznie w każdej grupie zawodowej co roku nauczycieli jest mniej. Jedynym wyjątkiem jest grupa 36-40 lat, ale stanowi go tylko kilku nauczycieli.

Zdaniem Dyrektora Cwojdzińskiego, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany systemowe, liczba nauczycieli-emerytów pracujących w szkołach będzie stale rosła. ŁŚ

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M