Kierowcy wyjeżdżający z Rynku ulicą Chopina w Mikstacie powinni zachować szczególną uwagę ze względu na prowadzone w tym rejonie inwestycje komunalne. Przypominamy, że od wakacji modernizowana jest ulica Odolanowska natomiast teraz rozpoczęła się termomodernizacja siedziby MGOK-u i OSP Mikstat. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Rozpoczęła się termomodernizacja kolejnego budynku publicznego w ramach programu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej” (budynki szkolne w Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Ołobockich i Mikstacie, siedzibę Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu Senior+ i Przedszkola Publicznego w Mikstacie).  Obiekt przy ul. Chopina 1, czyli siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikstacie, znajduje się w newralgicznym punkcie miasta, mocno obciążonym ruchem pojazdów, dlatego kierowcy i piesi powinni zachować tam szczególną uwagę.

Modernizacja energetyczna gminnych budynków publicznych, która pochłonie 2 mln 860 tys. 980 zł przyniesie w kolejnych latach znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania i eksploatacji tych obiektów. Na te inwestycje samorząd mikstacki pozyskał 2 mln 475 tys. 000 zł dotacji z Polskiego Ładu. PK

Ogłoszenia
Zielony Ogród