Trwają prace związane z remontem drogi gminnej Myślniew-Bierzów. Prace prowadzone są na odcinku blisko 2,5 km.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak informuje wójt Wiesław Berski, inwestycja obejmuje: wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm, remont istniejącego pobocza o szerokości 0,75 m poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego oraz oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych. Kwota po przetargu wynosi ponad 1.128.000 zł. UG

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski