29 marca do Rady Powiatu w Ostrzeszowie wpłynął wniosek o nadanie pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” doruchowskiemu lekarzowi Edmundowi Kuśmiderowi. Z wnioskiem do Rady Powiatu wystąpiła wójt Doruchowa Urszula Kowalińska.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

8 maja zebrała się Kapituła Tytułu, w której zgodnie z regulaminem przyznawania tytułu zasiada przewodniczący rady powiatu, starosta, członek zarządu powiatu oraz przewodniczący komisji stałych rady powiatu. Kapituła jednogłośnie oceniła wniosek pozytywnie i skierowała go pod obrady Rady Powiatu, która na XLI sesji (30 czerwca) w formie uchwały, jednogłośnie zdecydowała oficjalnie o nadaniu honorowego tytułu.

Edmund Kuśmider pracował w Doruchowie jako lekarz od 1980 roku; pełnił funkcję kierownika tamtejszego Gminnego Ośrodka Zdrowia i pracował jako lekarz w ostrzeszowskim szpitalu.

– Śp. Edmund Kuśmider był nieprzeciętnym lekarzem. Jego szczególnym darem była łatwość nawiązywania kontaktu z pacjentami. Potrafił stworzyć dobrą i ciepłą atmosferę wśród współpracowników ośrodka zdrowia, z którymi na co dzień pracował. Wypełniając misję ratowania ludzi nie zważał na godziny pracy. Nie było dla niego problemem jechać na wizyty domowe nawet po godzinie 20. Nigdy nie odmówił swoim pacjentom pomocy, kiedy o to prosili. Jego trafne diagnozy  wielu ludziom i naszym najbliższym uratowały życie. Poświęcił całe swoje życie na niesienie pomocy ciężko chorym ludziom, dotkniętym nieszczęściem i starał się ulżyć ich cierpieniu – przywrócić radość i uśmiech.
Żył dla innych, zawsze wyciągał pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na jego wsparcie – czytamy we wniosku podpisanym przez Urszulę Kowalińską.

Praca zawodowa i działania na rzecz lokalnej społeczności Edmunda Kuśmidera zostały docenione przez doruchowski samorząd. W uznaniu zasług i wkładu w rozwój gminy, Uchwałą nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Doruchów”. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M