Czy do gminy Ostrzeszów trafią nielegalni imigranci w ramach paktu migracyjnego przyjętego 20 grudnia ubiegłego roku przez Unię Europejską? Interpelacje zawierająca takie pytanie został złożona podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. W Biuletynie Informacji Publicznej jest już dostępna odpowiedź podpisana przez burmistrza.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Autorami interpelacji są Andrzej Manikowski i Antoni Marchiński, radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Jak napisali Komisja Europejska w dniu 20 grudnia 2023 roku przyjęła pakt migracyjny, który będzie skutkował rozdzieleniem przybyłych nielegalnie do Europy imigrantów i relokowaniem do państw Unii Europejskiej. W związku z tym prosimy o następujące informacje:

1. Czy burmistrz, albo ktoś w pana imieniu, zgodzi się na przyjęcie tych nielegalnych imigrantów w Ostrzeszowie?

2. Czy prowadzone są w imieniu Miasta i Gminy Ostrzeszów rozmowy nt. przyjęcia tych imigrantów?”

Co na to wywołany do odpowiedzi burmistrz Patryk Jędrowiak? Oto jego odpowiedź.

„…pragnę zapewnić, że nie prowadzę żadnych rozmów na temat przyjęcia imigrantów na nasz teren, żadna instytucja nie kierowała do nas zapytań w tej kwestii czy jakikolwiek wytycznych. Unijny pakt azylowo-migracyjny który wprowadza zasadę tzw. obowiązkowej solidarności, a nie obowiązkową relokację migrantów, nie zacznie zresztą od razu obowiązywać. Kwestie implementacji zapisów porozumienia do prawodawstwa krajowego leżą w gestii władz centralnych, a nie lokalnych samorządów.”

Choć temat wydaje się na chwilę obecną zamknięty, należy się spodziewać, że w przyszłości będzie jeszcze wielokrotnie wracał. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M