9 grudnia dotarł do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kolejny transport humanitarny Malteser Würzburg – Katolickiej Organizacji Charytatywnej z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy. Po rozładunku goście odwiedzili Ostrzeszowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie harcerzom Ostrzeszowskiego Obrodu ZHR oraz strażakom OSP Ostrzeszów. Podziękowania kierujemy także pod adresem Jadwigi Grzelczyk za pomoc w komunikacji z przedstawicielami organizacji charytatywnej. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M