Wykonawcą modernizacji drogi Palaty–Czajków będzie wyłoniony w drodze przetargu Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

27 listopada właściciel firmy oraz starosta i wicestarosta, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu, podpisano umowę na wykonanie zadania.  Zgodnie z dokumentem, zmodernizowany zostanie odcinek długości 1,8 km; zadanie kosztować będzie 1 915 883 zł i zostanie zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od chwili podpisania umowy. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski ład „Edycja szósta – PGR”. PO

Ogłoszenia