11 czerwca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewie świętowała jubileusz 100-lecia powstania.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji strażaków i ich rodzin w parafii św. Marcina w Chlewie, następnie uczestnicy prowadzeni przez Miejsko-Gminną Orkiestrę „Don Bosco” z Marszałek przemaszerowali pod miejscową salę, gdzie odbył się uroczysty apel.

Obecność pocztów sztandarowych, galowy ubiór, czy też orkiestry dodawała temu niedzielnemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości przyjął Krzysztof Grabowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in.: posłowie – Katarzyna Sójka i Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz Maksymilian Ptak i Zastępca Burmistrza Anna Mądra, Radni Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z Przewodniczącym Marcinem Bielem na czele, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski, Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Ostrzeszowie Tomasz Mak, członkowie Gminnego Zarządu OSP RP w Grabowie nad Prosną z druhem Pawłem Ambrożym, Komendant Gminny OSP Damian Idzikowski, ksiądz proboszcz parafii Chlewo Rafał Moraś, druhowie strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu Gminy Grabów nad Prosną i mieszkańcy.

Zebranych powitał Prezes OSP Chlewo Marek Krawczyk. – 100 lat nieprzerwanej i kultywowanej służby, tradycji to nie lada wspaniały wyczyn – mówił. – I choć przez ten wiek wydarzyło się bardzo wiele, to nie bacząc na te czasem zwykłe, ciemne i ponure czasy, strażacy z OSP Chlewo z ogromną pieczołowitością i oddaniem pełnili i pełnią swoją służbę na rzecz naszej małej, lokalnej społeczności. I choć od jakiegoś czasu już nie uczestniczą w działaniach operacyjnych, to zawsze są gotowi nieść pomoc i wsparcie oraz krzewić wartości tak ważne dla wspólnego, lokalnego życiapodkreślał.

Uroczystość była doskonałą okazją do przypomnienia historii jednostki, a także do odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej tych, którzy tę straż założyli oraz tym, którzy dzieło strażackie w Chlewie kontynuują. To także okazja do wręczenia strażackich odznaczeń.

W uznaniu zasług za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewie została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to najwyższe odznaczenie Związku OSP RP. Jednostka została także uhonorowana Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” – z wnioskiem o wyróżnienie wystąpił burmistrz Maksymilian Ptak.

Medale i odznaczenia wręczono też osobom zasłużonym dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej i współpracującym z ruchem strażackim z terenu całej gminy.

Paweł Machuła został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: Jarosław Matuszewski, Józef Nawrot, Krzysztof Nowak, Zdzisław Domagała, Adrian Idzikowski, Stanisław Antczak, Sławomir Błoch.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano: Wiesława Kątnego, Karola Nieszczesnego, Pawła Łuczaka, Marka Domagałę, Tomasza Dziekana.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Wojciech Suski, Rafał Matuszewski, Dariusz Jasik, Szymon Mróz, Marcin Zacharzewski, Krzysztof Rutkowski, Mirosława Piasecka-Tworek, Tomasz Klepacz.

Druh Łukasz Mróz został wyróżniony Odznaką Strażak Wzorowy.

Podczas jubileuszu przekazano podziękowania osobom zaangażowanym w rozwój OSP Chlewo. Pamiątkowe statuetki wręczono: Prezesowi Honorowemu OSP Chlewo Kazimierzowi Drogiemu oraz członkom Honorowym OSP Chlewo: Jerzemu Łacinie, Janowi Matuszewskiemu, Eugeniuszowi Matuszewskiemu, Sylwestrowi Kowalikowi.

Podziękowania skierowano też do: wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, burmistrza Maksymiliana Ptaka i zastępcy burmistrza Anny Mądrej.

W stronę jubilatów popłynęły życzenia i gratulacje. Te przekazali obecni goście. – Przez wiele lat Ochotnicza Straż Pożarna się zmieniała, ale to co od 100 lat jest niezmienne, to to co jest wypisane na sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – mówił wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

To historia poświęcona niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom oraz nieustannego wysiłku w podejmowaniu inicjatyw dla lokalnej społeczności. Z tej okazji wszystkim Druhom i Druhnom składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz zapisanie pięknych kart w historii ochotniczych straży pożarnych w Mieście i Gminie Grabów nad Prosną – podkreślał burmistrz M. Ptak.

Uroczystości zakończono poczęstunkiem. UMiG

Ogłoszenia
J3M