29 września Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Ostrzeszowskiemu Centrum Zdrowia. Śledczy badać będą pod tym kątem okres od 1 stycznia 2018 do 31 października 2021 roku.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przypomnijmy, 23 sierpnia do ostrzeszowskiej Prokuratury wpłynęło zawiadomienie wskazujące na nieprawidłowości w zakresie zarządzania Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, a zwłaszcza wydatkowania w nim środków pieniężnych. Złożył je jeden z radnych Rady Powiatu – Stanisław Hemmerling. Po jego przeanalizowaniu prokuratorzy zdecydowali o wszczęciu śledztwa mającego wyjaśnić czy członkowie zarządu spółki OCZ, we wskazanym okresie, dopuścili się nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

I w konsekwencji, poprzez niewłaściwe gospodarowanie środkami finansowymi wyrządzenia znacznej szkody majątkowej wyjaśnia Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. – To postępowanie dotyczy działalności osoby, która aktualnie pozostaje poza strukturą spółki.

Prokurator nie ujawnia przy tym, o jaką osobę chodzi.

Prokurator, w oparciu o czynności, które przeprowadził przed formalnym zainicjowaniem postępowania uznał, że są pewne okoliczności, które wypada zweryfikować nieco szerzej – dodaje M. Kubiak. – Prokurator stwierdził, że pewien zakres informacji wypada w sposób procesowy pogłębić, przesłuchać świadków, być może zgromadzić szerszą dokumentację, skonfrontować z sobą wszystkie okoliczności, a następnie dać temu wyraz w decyzji kończącej postępowanie.

Wszczęte postępowanie toczy się w sprawie. Do tej pory nie postawiono nikomu zarzutów. Te mogą się pojawić w momencie zamknięcia śledztwa. Jeśli natomiast śledczy nie dopatrzą się do tego podstaw, zapadnie decyzja o umorzeniu.

Prokurator powinien śledztwo ukończyć w terminie trzech miesięcy. Istnieje jednak możliwość prolongowania czasu trwania postępowania przygotowawczego – tłumaczy przedstawiciel Prokuratury Okręgowej. Ściśle wiąże się to z możnością zgromadzenia w czasie przewidzianym dla prowadzenia postępowania przygotowawczego materiału dowodowego, który pozwoli na kompleksową, całościową i kategoryczną ocenę przedmiotu postępowania. Są sytuacje, które udaje się rozwikłać w ciągu trzech miesięcy, ale są też takie, które wymagają prolongowania czasu trwania.

Na obecnym etapie postępowania, ze względu na jego dobro, prokuratura nie przekazuje bliższych informacji odnośnie treści doniesienia złożonego przez radnego Rady Powiatu. Wiadomo tylko, że wskazywał przede wszystkim na nieprawidłowości w sferze zarządzania finansami OCZ. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M