11 czerwca Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym zorganizowało Jubileuszowy Dzień Godności – 20 lat minęło. Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbywały się gry, zabawy, animacje i tańce; były dmuchańce i wspaniały poczęstunek. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Niestety, na jubileuszowe wydarzenie nie mogła przybyć prezes Jubilata – Stowarzyszenia Radość Niepełnosprawnym – Iwona Rogozińska; okolicznościowy list odczytała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Starosta Dariusz Świton, który z powodu ważnego posiedzenia Zarządu Powiatu nie mógł osobiście pogratulować jubileuszu, przekazał uczestnikom Dnia Godności słodki upominek.

Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie od 2004 roku. Jego założycielką i pierwszą prezes była Jolanta Kubiak. Później funkcję tę objęła Maria Wencel, następnie Iwona Szymanek; obecnie prezesem jest wspomniana Iwona Rogozińska. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz stwarzania jak najkorzystniejszych warunków do pełnego (fizycznego i psychicznego) rozwoju ludzi z niepełnosprawnością wieloraką, ich uczestnictwa w życiu społecznym, oraz wspierania ich rodziców i opiekunów. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M