Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Od 9 października ośrodek zdrowia w Kobylej Górze przeniesiony zostanie do budynku po byłej szkole podstawowej na Pl. Wiosny Ludów 20. Ma to związek z remontem obecnej siedziby lecznicy.

Co się zmieni? Jak już wcześniej informowaliśmy, budynek dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobudowana zostanie winda, wydzielone zostaną toalety dla osób poruszających się na wózku, wymieniona zostanie też stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza. Kompleksowy remont przejdą wszystkie pomieszczenia, również te na piętrze, gdzie mieścić się mają nowe gabinety lekarskie. Zamontowane zostaną dodatkowo panele fotowoltaiczne. Wójt Wiesław Berski ma nadzieję, że wraz z polepszeniem bazy lokalowej oferta medyczna ośrodka poszerzy się.

Na czas remontu ośrodek  zmieni swoją lokalizację i przeniesiony zostanie do budynku po byłej szkole podstawowej w Kobylej Górze. Tymczasowe gabinety zlokalizowane zostać mają na parterze obiektu. RED

Ogłoszenia
J3M