W powiecie ostrzeszowskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 335 osób, świadectwo dojrzałości otrzymało 282 uczniów co stanowi 84% zdawalności.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W podziale na przedmioty obowiązkowe wyniki zdawalności kształtują się następująco:

– język polski: 93%
– matematyka: 89%
– język angielski: 96%
– język niemiecki: 83%
W poszczególnych szkołach wyniki kształtują się następująco:

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich:
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 125 osób.
Zdały 94 osoby, co stanowi 75%.
W podziale na przedmioty obowiązkowe wyniki zdawalności kształtują się następująco:
– język polski: 90%
– matematyka: 82%
– język angielski: 94%

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej:
Do egzaminu maturalnego przystąpiły 83 osoby.
Zdało 67 osób, co stanowi 81%.
W podziale na przedmioty obowiązkowe wyniki zdawalności kształtują się następująco:
– język polski: 89%
– matematyka: 89%
– język angielski 96%

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie:
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 98 osób.
Zdało 97 osób, co stanowi 99%.
W podziale na przedmioty obowiązkowe wyniki zdawalności kształtują się następująco:
– język polski: 100%
– matematyka: 99%
– język angielski: 100%
– język niemiecki: 100%

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej:
Do egzaminu maturalnego przystąpiło: 26 osób
Zdało 21 osób, co stanowi 81%.
W podziale na przedmioty obowiązkowe wyniki zdawalności kształtują się następująco:
– język polski: 92%
– matematyka: 88%
– język angielski 96%

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M