W związku z nastaniem wiosennej aury, która sprzyja spacerom zwłaszcza na obszarach leśnych, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kobylej Górze wraz ze Strażą Leśną przeprowadzili lustracje podległych terenów pod kątem naruszeń prawa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W minionym tygodniu funkcjonariusze z Posterunku Policji w Kobylej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Przedborów oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Syców dokonali wspólnej lustracji terenów leśnych.

W toku pełnionych wspólnych działań na terenach leśnych gminy Kobyla Góra skupiono się na patrolowaniu zalewu Blewąska ze zwróceniem uwagi na nie stosowanie się do zakazu wjazdu pojazdami mechanicznymi do lasu oraz parkowaniu w miejscach niedozwolonych. Ponadto dokonano kontroli miejsc postoju na terenach leśnych w miejscowości Zmyślona Ligocka i Kuźnica Myślniewska.

Dokonano również kontroli terenów leśnych w leśnictwie Marcinki, Zmyślona i Aniołki pod kątem kłusownictwa oraz magazynowania drewna na gruncie.

źródło: KPP Ostrzeszów

Ogłoszenia
J3M