Wszystkie dzieci, które wcześniej były pacjentami Oddziału Pediatrycznego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, mogą skorzystać z poszpitalnej poradni. To bardzo ważna informacja dla rodziców.

Ogłoszenia
Instal Grunt
Ogłoszenia
J3M