Kolejne „Jadłodzielnie” powstaną w Wielkopolsce. W ramach kolejnej edycji Samorządowego programu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” w Mikstacie i  Pobiedziskach stworzone zostaną profesjonalne miejsca wymiany żywności dla lokalnej społeczności. Wsparcie, które trafi do gmin na realizację poszczególnych projektów, wynosi niespełna 50 tys. zł.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację kolejnych dwóch projektów z konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” realizowanego w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z włodarzami Gmin Mikstat i Pobiedziska, które uzyskały dofinansowanie na realizację zadań w ramach konkursu. Samorządowy program ma na celu wsparcie inicjatyw mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności oraz wzrostu świadomości konsumentów na temat racjonalnego robienia zakupów.

-Kolejne „Jadłodzielnie” powstające w Wielkopolsce dowodzą rosnącej świadomości społeczeństwa oraz samorządów lokalnych by ograniczyć zjawisko marnowania żywności i w większym stopniu nią właściwie gospodarować.   Projekty zrealizowane przez gminy Mikstat i Pobiedziska na kwotę blisko 50 tys. zł są kolejnym etapem w rozwoju sieci jadłodzielni, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Kolejne Gminy biorąc udział w konkursie stwarzają okoliczności do ograniczenia strat żywności. Warto pokreślić że rocznie w Wielkopolsce zmarnowaniu ulega około pól miliona ton jedzenia – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Wsparcie finansowe uzyskały projekty z dwóch gmin Mikstat i Pobiedziska, które otrzymały kolejno 24 tys. zł i 25 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Samorządy lokalne angażując się w realizację projektów ograniczających marnowanie żywności są pierwszym ogniwem w łańcuchu odwrócenia występowania tego niechcianego zjawiska już wśród małych społeczności oraz edukacji najmłodszych pokoleń.  Inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego dociera do coraz większej liczby mieszkańców. W ramach dotychczasowych edycji programu w terenie naszego województwa będzie funkcjonowało już 30 miejsc wymiany żywności. W Mikstacie Jadłodzielnia powstanie przy ul. Chopina 1, natomiast w Pobiedziskach miejsce wymiany znajdować się będzie przy ul. Wł. Jagiełły 41. BZ

Ogłoszenia
J3M