W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odnotowała łącznie 782 interwencje, co oznacza spadek o 19,5% w stosunku do roku 2022. Największy odsetek, bo aż 87% stanowią tzw. miejscowe zagrożenia.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Takich zdarzeń było 612, czyli o 174 mniej niż rok wcześniej.

Strażacy najczęściej wyjeżdżali do zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi (119 razy), w tym silne wiatry (112 interwencji), nietypowe zachowanie się zwierząt (245), następnie do zdarzeń w komunikacji drogowej (89 razy) oraz do działań medycznych (83 razy) – mówi st. strażak Noemi Biel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

O 14,5% spadła natomiast liczba pożarów. Odnotowano ich łącznie 141.

Akcje gaśnicze najczęściej, bo aż 132 razy kończyły się zaklasyfikowaniem pożaru jako pożar mały, tj. taki, którego powierzchnia wynosi do 70 m2 – podkreśla N. Biel. – Zakończenie ponad 93% akcji gaśniczych na takiej powierzchni może świadczyć o wysokiej skuteczności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe interwencje pożarowe to 8 pożarów średnich, 1 pożar duży, pożarów bardzo dużych nie odnotowano. Strażacy najczęściej gasili pożary budynków mieszkalnych (46 w tym 41 budynków jednorodzinnych), upraw rolnych (21 w tym podczas zbiorów upraw 11), lasów (17), obiektów produkcyjnych (10 w tym budynki produkcyjne 8), środków transportu (10 w tym samochody osobowe 5).

Więcej, i to aż o 45%, było za to fałszywych alarmów. Statystyki mówią o 29 takich sytuacjach. Niestety rok 2023 przyniósł większą liczbę poszkodowanych w wymienionych zdarzeniach. Opublikowane dane mówią o 19 ofiarach śmiertelnych i 100 osobach rannych.

Wraz ze spadkiem liczby interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w stosunku do 2022 roku odnotowano wzrost o 22 liczby osób rannych podczas zdarzeń dodaje rzecznik KP PSP. – Ponadto odnotowano spadek o 4 liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do 2022 roku.

Miejmy nadzieję, że za rok będziemy mogli poinformować o znaczącym spadku liczby niebezpiecznych zdarzeń. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M