Rusza modernizacja kolejnych ulic w mieście: Odolanowskiej, Skrytej i Ogrodowej. Już od najbliższego poniedziałku, 15 maja, rozpoczną się prace na odcinku od Mikstatu Pustkowia w kierunku miasta. Użytkowników drogi – Urząd Miasta i Gminy – prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na oznakowanie związane z prowadzonymi robotami.  

Ogłoszenia
Instal Grunt

Wykonawcą tej największej w historii samorządu mikstackiego inwestycji infrastrukturalnej jest znana już w Mikstacie firma BUD-AN z Kalisza, która kilka lat temu wykonała remont ul. Kaliskiej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie – w tym rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mikstacie Pustkowiu. W strefie robót znajdują się utwardzone drogi publiczne oraz infrastruktura podziemna (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i energetyczna).

Na modernizację kolejnego w mieście odcinka sieci kanalizacyjno-wodociągowej, nawierzchni jezdni i chodników samorząd mikstacki pozyskał dotację z programu rządowego Polski Ład w wysokości 95 % kosztów wynikających z umowy. Cały koszt to 8 milionów 570 tys. 120 złotych (koszt wykonania prac i zakupu materiałów) plus koszty prac projektowych i nadzoru. PK

Ogłoszenia
J3M