Blisko 119.900.000 zł. po stronie dochodów i niespełna 120.500.000 zł. po stronie wydatków to podstawowe wskaźniki budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2024 rok. Na zadania inwestycyjne zapisano ponad 8.830.000 zł. Uchwałę podjęto podczas ostatniego w bieżącym roku posiedzenia Rady Powiatu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Największą część wydatków majątkowych stanowią nakłady na drogi. Na ten cel zapisano w budżecie ponad 5.000.000 zł., z czego 1.900.000 zł. na modernizację odcinka Strzyżew-Mikstat, a nieco ponad 1.000.000 zł. na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze Czajków-Biadaszki w Czajkowie. 1.500.000 zł. zaplanowano na niezbędna prace w domach pomocy społecznej, a 1.000.000 zł. na dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja na potrzeby wydziału komunikacji. Kilkusettysięczne kwoty zapisano też m.in. na budowę chodników w Rejmance, Kraszewicach i Doruchowie oraz urządzenie terenu rekreacyjnego przy siedzibie Zespołu Szkół nr 2 na ul. Zamkowej. Komentując przedłożony radnym projekt, starosta Lech Janicki nie krył, że jego realizacja nie będzie łatwa. Póki co brakuje chociażby środków na podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Za jego przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. ŁŚ

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski