Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku powstanie w Ostrzeszowie Młodzieżowa Rady Gminy, 12-osobowy organ doradczo-konsultacyjno-inicjatywny, składający się z uczniów miejscowych szkół ponadpodstawowych. Decyzja zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, choć w czasie dyskusji nie zabrakło pytań i wątpliwości.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Radny Andrzej Manikowski zwracał uwagę na zapis w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy, zgodnie z którym bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie uczniom, którzy są mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego.

A są też uczniowie spoza powiatu ostrzeszowskiego– zaznaczył. – W naszych szkołach uczą się też osoby z powiatów: oleśnickiego, kępińskiego, a z tego co wiem nawet wieruszowskiego.

W ślad za tą wypowiedzią poszedł wniosek, w którym radny prosił o to, by prawo wybierania i bycia wybieranym mieli wszyscy uczniowie ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych, bez względu na miejsce zamieszkania. Większością głosów wniosek został przyjęty. A. Manikowski zastanawiał się ponadto, co dalej z zespołem doradczym ds. młodzieży działającym przy burmistrzu. Jak przypomniał, we wrześniu 2022 roku odrzucona został petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, a jako powód takiej decyzji podano właśnie istnienie zespołu o tożsamych kompetencjach.

 Czy coś się zmieniło od tego czasu oprócz tego, że mamy rok wyborczy?  pytał radny. – I czy w takim razie traci moc zarządzenie burmistrza w sprawie powołania zespołu ds. młodzieży?

W odpowiedzi wiceburmistrz Barbara Gmerek stwierdziła, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w gminie funkcjonowała zarówno rada, jak i zespół.

– Myślę, że moglibyśmy zostawić oba takie organy doradcze, opiniujące i inicjujące, bo być może oba będą chciały niezależnie od siebie funkcjonować stwierdziła. –Nie widzę powodu, żeby zabraniać osobom, które są członkami zespołu działania, jeśli nie będą chciały uczestniczyć w pracach rady młodzieżowej.

Według radnego Mariusza Witka prawo wyborcze powinni mieć również mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w innych powiatach.

– Oni być może startują do takich rad młodzieżowych, jeżeli one istnieją w Ostrowie Wielkopolskim, Wieruszowie czy Kępnie, ale będą się tam zajmowali sprawami samorządu nie tej wspólnoty, w której mieszkają, ale innej wspólnoty – argumentował. –Część naszej młodzieży wykluczymy z uczestnictwa w naszej wspólnocie.

Ta kwestia nie doczekała się jednak rozstrzygnięcia. Ostatecznie za powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy zagłosowało 15 radnych, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Ogłoszenia
J3M