Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej „Raport o stanie Miasta i Gminy w 2022 roku”. To dokument stanowiący podsumowanie jego działalności, uwzględniający w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W raporcie znaleźć można także dane demograficzne. Wynika z nich m.in. że liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 71, a na terenach wiejskich zwiększyła o 20. Oznacza to, że populacja gminy obniżyła się per saldo o 51 osób, do 24.323.

Postępuje natomiast, tak jak każdego roku, tendencja do coraz większej ilości osób w wieku poprodukcyjnym, które mieszkają na terenie miasta i gminy Ostrzeszów w stosunku do osób w wieku szkolnym – podkreślił burmistrz Patryk Jędrowiak. Największy przyrost liczby mieszkańców odnotowały miejscowości: Myje-Potaśnia, Pustkowie Południe oraz Siedlików. Największy odpływ mieszkańców, choć oczywiście nie aż tak znaczący, miejscowości Szklarka Przygodzicka i Bledzianów.

Tym, co może niepokoić, jest spadek liczby urodzeń. W zeszłym roku było ich 181.

Po raz pierwszy do wielu lat urodziło się poniżej 200 mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów – zauważył burmistrz. Po latach covidowych spadła też liczba zgonów, choć jednocześnie warto podkreślić, że nadal była ona wyższa niż przed rokiem 2019.

Zmarło 113 kobiet i 144 mężczyzn. Burmistrz zwracał uwagę, że wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 19 milionów złotych, co stanowiło 13% wydatków ogółem. To najwyższy wskaźnik w tej kadencji.

Spłacona została oczywiście kolejna rata kredytu i na koniec poprzedniego roku zadłużenie gminy spadło do 12.707.095 złotych przekazał Jędrowiak. Praktycznie w całości wykorzystany został fundusz sołecki. Z ponad 600 tysięcy złotych nie wykorzystano zaledwie około 1,5 tysiąca. Pierwszy raz przeprowadzono głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, a wybrane projekty są w tym roku realizowane.

Jednym z ubiegłorocznych priorytetów była realizacja zadań proekologicznych, w tym budowa kolejnych zbiorników retencyjnych, dofinansowywanych z programów Urzędu Marszałkowskiego.

Jako miasta i gmina Ostrzeszów od początku powstania tego programu jesteśmy liderem, ponieważ otrzymaliśmy najwięcej dofinansowań w skali województwa wielkopolskiego i najwięcej zbiorników retencyjnych wybudowaliśmy – dodał włodarz Ostrzeszowa.

400 tysięcy złotych z budżetu gminy przeznaczono natomiast na dotacje do wymiany źródeł ciepła. To jak dotąd rekordowa kwota na ten cel. Większe środki przeznaczono też na realizację zadań publicznych, w tym sportowych, przez organizacje pozarządowe.

W przypadku gospodarki odpadami był to rok, w którym odnotowaliśmy wzrost liczy deklaracji złożonych przez mieszkańców i jednocześnie spadek wysłanych upomnień zaznaczył burmistrz.

W raporcie ujęto także działania podejmowane przez samorząd po wybuchu wojny w Ukrainie.

Jestem głęboko przekonany, że jako ostrzeszowianie zdaliśmy ten egzamin – orzekł P. Jędrowiak. – Wykazaliśmy empatię, zrozumienie, udzieliliśmy wszelkiej możliwej pomocy. Myślę, że do dziś wielu z nas jest pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców, pozytywnej i szybkiej odpowiedzi na apele wielu instytucji, ale też podejmowania wielu inicjatyw oddolnych. Ogrom pracy związany z tą trudną sytuacją wykonali nie tylko pracownicy urzędu, ale także Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZOPO, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, placówek oświatowych, instytucji kultury, a także wiele prywatnych osób i firm.

Prezentacja raportu zakończyła się głosowaniem, w którym 16 radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi votum zaufania, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. ŁŚ

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M