Skuteczny okazał się protest złożony przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia i dzięki temu w szpitalu będzie mogła powstać pracownia endoskopowa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak już informowaliśmy, OCZ ubiegało się o pozyskanie dofinansowania na utworzenie takiej pracowni ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek złożony przez spółkę pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu konkursu, ostatecznie jednak nie znalazł się na liście placówek medycznych, których projekty otrzymają dofinansowanie. OCZ nie zgodziło się z decyzją Urzędu Marszałkowskiego, co poskutkowało złożonym 22 czerwca protestem. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie poinformowało o pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Oznacza to, że wnioskowi złożonemu przez władze szpitala dodano 4 punkty. Łącznie jest ich więc teraz 35, a to gwarantuje przyznanie dofinansowania. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił już do właściwego ministra o zwiększenie alokacji środków na przedmiotowy konkurs. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M