Już do blisko 20 milionów złotych wzrósł ubytek wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w przypadku gminy Ostrzeszów. To kwota zbliżona do tej, którą wydano na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie i stanowiąca aż dziesięciokrotność wydatków na miejski żłobek.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Dane pochodzą z analizy obejmującej lata 2019-2023, a więc od momentu wprowadzenia reformy podatkowej, przeprowadzonej przez Związek Miast Polskich. Uwzględniono przy tym dodatkowe dochody przekazywane samorządom na przestrzeni dwóch ostatnich lat z budżetu państwa.

Dla tej kadencji łączny ubytek dochodów z tytułu PIT dla miasta i gminy Ostrzeszów to 26.825.701,07 zł – poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Patryk Jędrowiak. – Suma otrzymanych dotacji podatkowych, które wpłynęły w 2021 roku i mają wpłynąć w tym roku to 7.313.928,26 zł, czyli ostateczny wynik, jeśli chodzi o tę kadencję, to ubytek we wpływach z tytułu podatku PIT, pomniejszony o rekompensatę, wynoszący 19.511.772,81 zł. Tak więc miasto i gmina Ostrzeszów w tej kadencji z tytułu wpływów z podatków otrzyma mniej o 19,5 miliona złotych.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Związek Miast Polskich, łącznie miasta członkowskie utracą z PIT-u do końca roku 2023 kwotę 27 730 686 593 zł, z czego miasta na prawach powiatu – 20 986 677 833, gminy miejskie – 4 087 188 210 zł, a gminy miejsko-wiejskie – 2 656 820 550 zł. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M