Nowoczesny „zielony” ośrodek zdrowia, a obok tężnia solankowa i nowy plac zabaw. Tak za chwilę będzie wyglądać zrewitalizowany teren dawnego placu targowego w Mikstacie. Ośrodek służy mieszkańcom gminy od kilkunastu miesięcy, pozostałe dwa obiekty powstaną w tym roku. Na ich budowę samorząd mikstacki pozyskał dotacje samorządu województwa wielkopolskiego.  

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Budowa nowego placu zabaw, podobnie jak tężni, będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolne na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym w naszym regionie zarządza Urząd Marszałkowski w Poznaniu. – Są to jeszcze pieniądze z perspektywy 2014-2020, które chcemy maksymalnie redystrybuować. Cieszę się, że w ten sposób wspieramy rozwój wielkopolskich gmin, bo każda wydana złotówka, do której lokalny samorząd też musi coś dołożyć ze swojego budżetu, dobrze służy mieszkańcom. To są pieniądze zainwestowane w rozwój, ale także w nowoczesną estetykę miasteczek i wsi  – mówił Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego przy okazji podpisania umowy o przekazaniu Miastu i Gminie Mikstat dotacji w wysokości  51 547 zł (63,63 % kosztów inwestycji) na realizację projektu pn. „Plac zabaw jako element małej architektury”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony poprzez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania, w ramach której Mikstat od lat pozyskuje dotacje na realizację różnych projektów (m.in. modernizacja stadionu miejskiego).  Umowa została podpisana w poniedziałek, 4 marca br. w Urzędzie Gminy Kobyla Góra przy okazji  zawarcia porozumienia pomiędzy samorządem wojewódzkim i władzami Kobylej Góry na realizację innego projektu.

Wcześniej podpisaliśmy z panem marszałkiem umowę na budowę tężni a teraz przyszła pora na plac zabaw. Realizacja tych projektów pozwoli zagospodarować teren dawnego targowiska w Mikstacie. Razem z nowym ośrodkiem zdrowia te dwa obiekty będą tworzyć enklawę służącą zdrowiu, wypoczynkowi, rekreacji i zabawie, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko osoby przychodzące do ośrodka – stwierdził Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Na placu zabaw zostaną zamontowane nowe przyrządy: huśtawka i bocianie gniazdo, trampolina, bujak rower i stożek mały; także ławki i kosze. Teren obejmujący tężnię solankową i plac zabaw zostanie ogrodzony, ale w ciągu dnia będzie ogólnodostępny.

Zliczając koszt budowy ośrodka zdrowia oraz budowy tężni solankowej i nowego placu zabaw wychodzi kwota ok. 5,3 mln zł zainwestowanych w mijającej kadencji w rewitalizację zniszczonego placu w centrum miasta – co istotne, 60 % tych środków samorząd mikstacki pozyskał ze źródeł zewnętrznych, rządowych i samorządu województwa wielkopolskiego. PK

Ogłoszenia
J3M