Po trzech latach przerwy ukazał się kolejny IX numer Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej. Spotkanie promocyjne z redakcją i autorami odbędzie się już 15 stycznia 2024 o godz. 17.00 w ostrzeszowskiej bibliotece.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Wydawca:

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek

Dokumentacji WIEŻA 1916

www.wieza1916.pl

Oficyna Wydawnicza KULAWIAK

www.kulawiak.pl

Spis treści Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalne nr IX/2023

Wiesław Przybyła – Słowo od Redakcji

Grzegorz Kosmala – Krótka historia ostrzeszowskiej Fary

Dorota Owczarczak – Ostrzeszowska Fara. 670-lecie Parafii Farnej  i 400-lecie rekonsekracji świątyni

Witold Pelka – Duża muzyka w małym mieście. Historia cyklu koncertów „Perły w koronie” w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek

Maciej Żurawski – Kornik, Wiersze, Doktor Tomasz Błaszczyk

Krzysztof Szymoniak – Patrzeć, widzieć, zatrzymać. Laureaci konkursu „Moje miejsce, mój czas”,

68 lat, i co dalej?

Stanisław Kulawiak – Okolice autentyzmu. Pomiędzy prawdą a rzeczywistością

Stanisław Kulawiak, Wiesław Przybyła, Adam Sobota, Krzysztof Szymoniak

Fragmenty dyskusji o prawdzie w fotografii dokumentalnej

Stanisław Kulawiak – Uśmiech na niedzielę

Marianna ze Ślęków Pilotowa – My, z Siedlikowa Ślęki. Wspomnienia rodzinne

Jadwiga Żylińska – Budowanie świata

Agnieszka Nabrdalik – Kobieto, śmiej się głośno!

Marek Makieła – Donosicielstwo jako forma „obywatelskiej” postawy Anonima spod Ostrzeszowa

Włodzimierz Piekarczyk – Zbyszko Szmaj (1935–2021)

Wojciech Bąk – Stanisław Bojszczak (1941–2022)

Wiesław Przybyła – Stanisław Stawski (1927–2023)

Maciej Żurawski – Jerzy Bojszczak (1966–2023)

Mirosława Rzepecka – O Janie Marku Ciepliku (1931–2023)

Ogłoszenia
J3M