Zakończyła się renowacja zabytkowej plebanii w Mikstacie, na którą samorząd mikstacki pozyskał blisko 600 tys. zł dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zabytkowa plebania w Mikstacie to jeden z najstarszych i najważniejszych obiektów związanych z historią miasta w ostatnich 150 latach. Koszty prowadzonych prac i materiałów w większości zostały pokryte z dotacji pozyskanej przez samorząd mikstacki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace wykonywała firma TOLBUD z Ostrzeszowa na podstawie umowy, która została podpisana w listopadzie 2023 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Mikstacie – reprezentowaną przez proboszcza ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka a firmą TOLBUD – reprezentowaną przez Mateusza Berskiego, właściciela. Koszt realizacji zadania opiewał na 599 991 zł, z czego większość (587 991 zł) sfinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – natomiast resztę ze środków parafii. W ramach inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowej plebani Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Mikstacie” wykonano remont dachu i elewacji, wzmocnione zostały fundamenty i odwodniono teren.

W opinii Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu, plebania przy kościele farnym to nie tylko zabytek, ale także obiekt mający szczególne znaczenie w historii ziemi mikstackiej. – To tutaj zrodził się pomysł utworzenia w 1869 r. pierwszego na południu Wielkopolski banku polskiego. To tutaj  spotykali się światli obywatele, którzy w 1871 roku powołali do życia Towarzystwo Przemysłowe, a 4 lata później, w 1875 r. Bibliotekę Ludową, która później została włączona w struktury Towarzystwa Czytelni Ludowych obejmującego Wielkopolskę. To był na przełomie XIX i XX wieku jeden z najważniejszych ośrodków krzewienia nowoczesnego patriotyzmu na południu Wielkopolski, obrony polskości i wiary katolickiej –  przypomina włodarz Mikstatu.

Aktualnie realizowany jest jeszcze drugi projekt z dofinansowaniem z RPOZ, czyli renowacja wnętrza kopuły mikstackiej fary. PK

Ogłoszenia
J3M