Powrót dobrej pogody pozwolił dokończyć prace drogowe na ul. Odolanowskiej, od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Ogrodową w Mikstacie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W poniedziałek od rana drogowcy przystąpili do wylewania i ubijania asfaltu na kilkudziesięciometrowym odcinku ul. Odolanowskiej – ostatnim, jaki został do zrobienia.  W ten sposób praktycznie została zrealizowana kolejna wielka inwestycja modernizująca infrastrukturę komunalną w Mikstacie, zaplanowana i wykonana w upływającej kadencji samorządowej.

Na modernizację odcinka sieci kanalizacyjno-wodociągowej, nawierzchni jezdni i chodników samorząd mikstacki pozyskał dotację z programu rządowego „Polski Ład” w wysokości 95 % kosztów wynikających z umowy. Cały koszt to 8 milionów 570 tys. 120 złotych (koszt wykonania prac i zakupu materiałów) plus koszty prac projektowych i nadzoru. Prace prowadzone były od lata 2023 r. do stycznia 2024 r. PK

Ogłoszenia
J3M