Nowoczesny „zielony” ośrodek zdrowia z tężnią solankową i nowym placem zabaw. Tak teraz wygląda zrewitalizowany teren dawnego placu targowego w Mikstacie. Budowa samego placu zabaw  kosztowała blisko 80 tys. zł (zagospodarowanie terenu, urządzenia i ogrodzenie) z czego 51 547 zł stanowiła dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego z funduszy europejskich.    

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Zakończyła się budowa nowego placu zabaw, inwestycji dofinansowanej – podobnie jak budowa tężni – ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym w naszym regionie zarządza Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wniosek na realizację projektu pn. „Plac zabaw jako element małej architektury” został złożony poprzez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania, w ramach której Mikstat od lat pozyskuje dotacje na realizację różnych projektów (m.in. modernizacja stadionu miejskiego).

Na placu zabaw zostały zamontowane nowe przyrządy: huśtawka i bocianie gniazdo, trampolina, bujak rower i stożek mały; także ławki i kosze. Teren obejmujący plac zabaw i tężnię solankową został ogrodzony, ale w ciągu dnia jest ogólnodostępny. Inwestycja kosztowała 78 089,66 zł (59 553,82 zł zagospodarowanie placu zabaw – wykonawca firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw  sp. z o.o z Lublina; 18 535,82 zł ogrodzenie – wykonawca AC-Technic z Ostrzeszowa), w tym dotacja w wysokości  51 547 zł (63,63 % kosztów inwestycji).

Zliczając koszt budowy ośrodka zdrowia oraz budowy tężni solankowej i nowego placu zabaw na rewitalizację i zagospodarowanie zniszczonego placu w centrum miasta samorząd Mikstatu wydał ok. 5,3 mln zł – i co istotne, 60 % tych środków samorząd mikstacki pozyskał ze źródeł zewnętrznych, rządowych i samorządu województwa wielkopolskiego. PK

Ogłoszenia
J3M