Nowy oznakowany radiowóz typu SUV marki Kia Sportage (w nowych policyjnych barwach) zasili flotę posterunku policji w Kobylej Górze a nieoznakowana Kia Sportage pozostanie na stanie KPP w Ostrzeszowie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Wozy zostały zakupione w ramach programu 50/50 dzięki wsparciu lokalnych samorządów – powiatowego oraz gminnych i miejskich, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat oraz ze środków Programu modernizacji policji. Uroczystość wprowadzenia wozów na stan KPP w Ostrzeszowie odbyła się 9 stycznia na dziedzińcu komendy. Wzięli w niej udział wójtowie i burmistrzowie powiatu ostrzeszowskiego, władze samorządowe powiatu oraz komendanci: policji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Kluczyki i dokumenty do pierwszego wozu starosta Lech Janicki oraz prezes stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie Barbara Szmaj-Szłapik wręczyli kierownikowi posterunku policji w Kobylej Górze asp. sztab. Sławomirowi Daszczykowi. Kluczyki do drugiego samochodu z rąk wicestarosty Zofii Witkowskiej oraz burmistrza Ostrzeszowa Patryka Jędrowiaka przyjął pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Ostrzeszowie st. asp. Grzegorz Karczewski.  www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M