W środę, 3 lipca br., w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat została podpisana umowa na modernizację stadionu miejskiego. Dokument podpisali Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu oraz Dominika Kupczyk – prokurent firmy BUD-AN z Kalisza, przy udziale Teresy Michalak – skarbnika Miasta i Gminy Mikstat, Tomasza Maciejewskiego – Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Tadeusza Gruchały – inspektora nadzoru.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Koszt remontu wynosi 2 396 633,02 zł, z czego aż 2 miliony złotych zostaną pokryte z dofinansowania Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie ogrodzenia panelowego, sieci kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, wiaty oraz ławkodonic. Termin zakończenia prac został ustalony na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dzięki inwestycji stadion w Mikstacie stanie się nowoczesny, bardziej energooszczędny i komfortowy. Wprowadzone rozwiązania podniosą również standard bezpieczeństwa obiektu. RED

fot. UMiG Mikstat

Ogłoszenia
J3M