Rozpoczął się końcowy etap prac w rejonie ulic Mickiewicza, Matejki i Południowej w Mikstacie. W tym tygodniu na jezdni została położona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z odnowieniem nawierzchni ulic i chodników to kolejny etap porządkowania infrastruktury komunalnej w mieście, poprawiający bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. To największa jak dotychczas inwestycja realizowana przez samorząd mikstacki z dofinansowaniem z rządowego funduszu Polski Ład (95 % wartości kwoty przetargu – 4 mln 604 tys. 505 zł). Wykonawcą wybranym w przetargu została firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, która za kwotę 4 mln 846 tys. 847,75 zł zobowiązała się w przeciągu 6 miesięcy przebudować istniejącą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ul. Mickiewicza, Matejki i Południowej zastępując istniejącą kanalizację ogólnospławną siecią kanalizacji sanitarnej i oddzielnie deszczowej. PK

Ogłoszenia
J3M