39 uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie otrzymało darmowe laptopy w ramach rządowego programu „Laptop dla czwartoklasistów”.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Zakupione z funduszu rządowego przenośne komputery odbierali uczniowie razem z rodzicami z rąk Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu i Beaty Binkowskiej, dyrektor placówki. Laptopy trafiły do 18 uczniów z klasy 4A i 21 z klasy 4B.
W przyszłym tygodniu kolejne laptopy zostaną przekazane uczniom szkół podstawowych w Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Kaliskich i Kaliszkowicach Ołobockich.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.
Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. PK

Ogłoszenia
J3M