Wojewódzki Urząd Pracy opublikował raport pt. „Barometr zawodów 2024”. Zawiera on wyniki dziewiątej już edycji badania mającego wskazać, jakie profesje są w naszym regionie najbardziej pożądane, w jakich obszarach pracodawcy napotkają problemy z rekrutacją, a także jakie trudności zdiagnozowano w poszczególnych grupach zawodowych i jakie są ich przyczyny.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jakich fachowców brakuje w powiecie ostrzeszowskim? To między innymi brukarze. Z raportu wynika, że wielu kandydatów nie spełnia wymogów stawianych przez pracodawców, podobnie jak w przypadku operatów i mechaników sprzętu do robót ziemnych. Zbyt mało jest także kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, i to pomimo dużego zainteresowania szkoleniami w tym zakresie ze strony osób bezrobotnych oraz dużą efektywnością tych szkoleń. Na liście zawodów deficytowych są ponadto: dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, pedagodzy, pielęgniarki i położne. Jak podkreślono w raporcie, aktualne kadry na tych stanowiskach się starzeją i nie są zastępowane przez młodych ludzi. Ze względu na rosnącą średnią wieku w naszym społeczeństwie wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami, jednak potencjalnym kandydatom często nie odpowiadają trudne warunki pracy. Ten sam powód stoi za małym zainteresowaniem pracą w zakładach przetwórstwa ryb i mięsa. Zbyt mało w porównaniu z potrzebami jest ponadto pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Tutaj autorzy badania jako główną przyczynę wskazują wynagrodzenia, których wysokość nie jest adekwatna do wymagań. Jak dowiadujemy się z „Barometru zawodów 2024”, powiat ostrzeszowski potrzebuje większej liczby psychologów i psychoterapeutów, co ma związek ze zmianą przepisów i koniecznością zatrudniania ich w szkołach, a także rosnącą liczbą osób potrzebujących wsparcia i większą świadomością społeczną. Pracodawcy poszukują też pracowników obróbki drewna i stolarzy oraz pracowników budowlanych, równoważąc braki na lokalnym rynku pracy zatrudnianiem obywateli Ukrainy. W omawianym raporcie znaleźć można poza tym informacje o tzw. zawodach nadwyżkowych. Ich lista zawiera jednak tylko dwie pozycje. To architekt krajobrazu i ekonomista. W pozostałych objętych badaniem zawodach stwierdzono równowagę pomiędzy podażą i popytem. Raport powstał dzięki pracy ekspertów zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia oraz licznych ekspertów z instytucji zewnętrznych. Wśród nich byli przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców, cechów i izb rzemieślniczych, agencji zatrudnienia, jednostek oświatowych i szkoleniowych.

Utrzymująca się niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza, widoczna w trudnościach kluczowych światowych gospodarek i branż, wymagała od ekspertów aktualnej wiedzy na temat lokalnych rynków pracy, w tym także planowanych inwestycji i innych zjawisk generujących zapotrzebowanie na określone grupy pracowników” – czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M