16 czerwca odbyły się uroczystości intronizacji Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie. Intronizacja rozpoczęła się mszą w kościele pw. św. Królowej Jadwigi. Po nabożeństwie kurkowi bracia w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali na strzelnicę bracką przy ulicy Cichej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Tam odbyła się tradycyjna ceremonia intronizacyjna, którą poprowadził Najstarszy Bractwa Adam Warzybok. Na uroczystość przybyli bracia kurkowi z trzynastu zaprzyjaźnionych bractw kurkowych okręgu ostrowskiego, prezes Okręgu Centralnego Jan Klauza, władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, a także przyjaciele i rodziny kurkowych braci.

Królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego został Jacek Zasiadczyk. Ustępujący król Adam Mickiewicz przekazał królewski łańcuch swojemu następcy otrzymując w zamian pamiątkowy medal. Tytuł Pierwszego Rycerza zdobył Andrzej Grzyb, a Drugim Rycerzem został Jacek Pochanke.

Zgodnie z bracką tradycją uroczystości intronizacyjne stały się okazją do rozegrania zawodów strzeleckich i wręczenia brackich odznaczeń. Najważniejsze trofeum – Basztę Kazimierzowską ufundowaną przez starostę ostrzeszowskiego – zdobył Tomasz Żychlewicz. Statuetkę w imieniu starosty wręczyła członkini Zarządu Powiatu Anna Mądra.

Strzelanie do tarczy intronizacyjnej:
I miejsce ex aequo: Teofil Fengier i Andrzej Czajka,
II miejsce: Zofia Lawendowicz,
III miejsce: Paweł Oscypiuk.
Strzelanie do Kura:
I miejsce: Tomasz Dembski,
II miejsce: Paweł Oscypiuk,
III miejsce: Oliwia Warzybok.
Strzelanie o szablę posła Andrzeja Grzyba:
I miejsce: Jan Ciachyra,
II miejsce: Dominik Skrzypczak,
III miejsce: Adam Warzybok.
Punktowa:
I miejsce: Janusz Nowak,
II miejsce: Zofia Lawendowicz,
III miejsce: Dominik Skrzypczak.

Medal Zasługi Okręgu Centralnego za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych otrzymali: Andrzej Grzyb, Jacek Pochanke i Adam Warzybok.

Król Jacek Zasiadczyk będzie sprawował obowiązki związane z reprezentowaniem ostrzeszowskiego bractwa przez rok – do kolejnych zawodów strzeleckich o najwyższy tytuł. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M