Trzy Gminy z powiatu ostrzeszowskiego Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice otrzymały dofinansowanie  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Każda z gmin otrzymała po 74 tys. zł dofinansowania na budowę i modernizację  infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej na swoim terenie.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oprócz finansowego wspierania dużych przedsięwzięć typu modernizacja i budowa dróg czy gospodarka wodno-ściekowa umożliwia Samorządom Terytorialnym dzięki działalności Lokalnych Grup Działania realizować projekty skierowane do lokalnych społeczności. Gminy Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice pozyskały środki na rozwój lokalnej turystyki i infrastruktury towarzyszącej, zapewnienia mieszkańcom ciekawych miejsc wypoczynku oraz tworzenia miejsc integracji lokalnej społeczności. Umowy dotyczące dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Włodarze ww. Gmin z powiatu ostrzeszowskiego.

-Wsparcie w ramach programu „LEADER” to szansa na rozwój lokalny skierowany na integrację lokalnych społeczności, promocję miejscowej turystyki i miejsc relaksu. Gminy Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice pozyskując środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój małej infrastruktury i miejsc służących wspólnemu spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców podnoszą atrakcyjność swojej Gminy. Środki finansowe, które każda z Gmin otrzymała na realizację zgłoszonych projektów wynoszą 74 tys. zł i pozwolą rozbudować turystyczne ciągi komunikacyjne, drogi dojazdowe do obiektów sportowych oraz zagospodarować tereny przy salach wiejskich – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

W ramach dofinansowania Gmina Doruchów wykona zadanie przebudowy ciągu komunikacyjnego i parkingu przy pomniku upamiętniającym wybuch Powstania Wielkopolskiego. Gmina Kraszewice z kolei przebuduje drogę prowadzącą do stadionu w Kraszewicach. Natomiast Gmina Kobyla Góra zagospodaruje plac przy sali wiejskiej w Myślniewie. Nabór wniosków przeprowadziła Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. BZ

 

Ogłoszenia
J3M