Zmiana na stanowisku skarbnika miasta i gminy Ostrzeszów. Jak się dowiadujemy, zarządzający finansami samorządu do tej pory Michał Adamski złożył na ręce burmistrza pisemną prośbę o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Prośba została rozpatrzona pozytywnie, w związku z czym nastąpiła konieczność powołania jego następcy. Zgodnie z wnioskiem burmistrza ma to być Wioletta Anielska, pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy, kierownik Referatu Księgowości. Ostateczna decyzja leży teraz w rękach radnych Rady Miejskiej. Projekty uchwał dotyczących odwołania dotychczasowego i powołania nowego skarbnika znalazły się w programie posiedzenia zaplanowanego na najbliższy czwartek (3 sierpnia).

fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M