Starosta ostrzeszowski wręczył 24 sierpnia akty powierzenia stanowisk dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie – Katarzynie Kokoszko-Hodyjas oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej – Ziemisławowi Szmajowi. Oboje dyrektorzy pełnili wcześniej swoje funkcje, a po upływie kadencji wzięli udział w konkursach. Powierzenie stanowisk odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W drugiej części spotkania wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego trzem nauczycielom szkół ponadpodstawowych:
– Natalii Doruch-Pałce – nauczycielce wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej,
– Małgorzacie Przybył – nauczycielce języka angielskiego  w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej,
– Marcinowi Kokotowi – nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich.

Nowo mianowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
Nauczyciele musieli wcześniej przejść procedurę awansu zawodowego i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M