Kolejne odcinki dróg biegnących przez gminę Mikstat będą miały jeszcze w tym roku wyremontowane nawierzchnie: droga powiatowa z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich oraz gminne – w Kaliszkowicach Ołobockich i Kaliszkowicach Kaliskich (Madera). Na te inwestycje pozyskano środki zewnętrzne – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Odcinek drogi gminnej w Kaliszkowicach Ołobockich ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa korzystającej z niej uczniów pobliskiej szkoły.    

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Nowe nawierzchnie dróg to przede wszystkim większe bezpieczeństwo użytkowników: pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów. Cieszę się, że przyznane przez wojewodę Michała Zielińskiego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 objęło zarówno drogę powiatową z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich, jak i naszą gminną w Kaliszkowicach Ołobockich. Ta druga to niewielki odcinek, ale tutaj kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie istotna, bo droga ta przebiega w pobliżu szkoły podstawowej i boiska sportowego – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. – To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy, że złożone przez nas wnioski o dofinansowanie remontu drogi powiatowej i gminnych zostały uwzględnione przez wojewodę wielkopolskiego, bo są to niewątpliwie najbardziej zniszczone drogi na terenie gminy Mikstat – dodaje Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.

Remont drogi powiatowej nr 5582P Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie obejmie odcinek o długości 1,13 km; koszt inwestycji to 809 460 zł – kwota dofinansowania 404 730 zł (50 %). Modernizacja  drogi gminnej na odcinku 308 m (od boiska sportowego w kierunku firmy Dromico)  ma kosztować 347 971 zł  – kwota dofinansowania 278 377 zł (80 %).

Samorząd Mikstacki pozyskał także dodatkowe wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na drogę gminną w Kaliszkowicach Kaliskich. Marszałek Krzysztof Grabowski poinformował burmistrza Mikstatu o przyznaniu kolejnych środków w ramach „Dofinansowania na drogi dojazdowe do gruntów rolnych” na kontynuację budowy drogi w Kaliszkowicach Kaliskich (Madera) na odcinku ok. 700 m. Do przyznanej już wcześniej kwoty 122 500 zł marszałek dodał jeszcze 173 750 zł, co w sumie daje 296 250 zł.

Planowane inwestycje drogowe na terenie gminy Mikstat, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 oraz z budżetu marszałka województwa wielkopolskiego mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. UMiG Mikstat

Ogłoszenia
J3M