Andrzej Kużaj ponownie został wybrany na sołtysem sołectwa Kuźniki. Nie miał on kontrkandydatów do pełnienia tej funkcji.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zebranie wyborcze sołectwa Kuźniki odbyło się 14 maja. W obszernym sprawozdaniu Andrzej Kużaj omówił szczegółowo wszystkie podjęte i zrealizowane działania w kolejnych latach kadencji, dziękując za dobrą współpracę z samorządem miejsko-gminnym.

Andrzej Kużaj nie miał rywali do objęcia funkcji sołtysa na lata 2024-2029. Został wybrany przez mieszkańców jednogłośnie. W jego działaniach wspierać go będzie Rada Sołecka w składzie: Barbara Dziurla, Zofia Matysiak, Magdalena Mazurkiewicz, Elżbieta Świtoń. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M