Burmistrz Maksymilian Ptak podziękował druhowi Janowi Kozikowskiemu za pełnienie przez 31 lat funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną. Jego stanowisko zajął Ireneusz Kozikowski, dotychczasowy naczelnik grabowskiej jednostki.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zmian w Zarządzie dokonano podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną, które odbyło się 12 czerwca br. To jedno z kilku zebrań, które w tym roku odbywają się na terenie gminy. W ich trakcie wybierane są zarządy poszczególnych jednostek. Przypomnijmy, że dotąd zmiana prezesa nastąpiła m.in. w jednostce OSP w Bukownicy, która tak jak Grabów nad Prosną należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Druh Jan Kozikowski czynnie służył w szeregach OSP przez 52 lata, z czego 31 lat na stanowisku Prezesa OSP w Grabowie nad Prosną. Przez lata społecznej służby pełnił różne funkcje. W 1981 roku został wybrany do Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Grabowie nad Prosną, gdzie pozostaje nadal. Przez 33 lata pełnił funkcję Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnych. Był m.in. członkiem Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku OSP RP w Poznaniu, będąc jednocześnie Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. Nadal jest Członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Za swoją wieloletnią pracę został wyróżniony ponad dwudziestoma różnymi odznaczeniami.

Podziękowania ustępującemu prezesowi oraz gratulacje jego następcy, Ireneuszowi Kozikowskiemu, złożył w czwartkowe popołudnie 29 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Biel, wręczając pamiątkowy dyplom.

We wrześniu br. planowany jest zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grabowie nad Prosną. Będzie on także okazją do złożenia podziękowań i życzeń pozostałym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonującym na terenie gminy. UMiG Grabów

SKŁAD ZARZĄDU OSP W GRABOWIE NAD PROSNĄ:

Prezes – Ireneusz Kozikowski

Wiceprezes – naczelnik – Michał Biel

Zastępca Naczelnika – Dawid Nowak

Sekretarz – Krzysztof Zmyślony

Skarbnik – Andrzej Warszawski

Gospodarz – Paweł Żak

Członkowie: Rafał Janicki, Tomasz Kiełtyka, Patryk Ogrodowiak

 

 

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski