Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Gumińskiego (01.05.1946 – 18.09.2023), oddanego i szanowanego lekarza, mieszkańca Grabowa nad Prosną.
Śp. A. Gumiński służbę lekarską w Grabowie nad Prosną rozpoczął w 1971 roku. W latach 1990 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. Za swoją wieloletnią działalność zawodową i społeczną, stanowiącą wzór do naśladowania, w 2004 r. otrzymał medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”. Został też odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP Warszawa, Honorową Odznaką Rzemiosła Warszawa, odznakami honorowymi PCK. W 2018 roku został wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”. Rok później został członkiem Zespołu Doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Pana Doktora zapamiętamy jako wzorowego lekarza, oddanego swojej pracy i pacjentom: sumienny, obowiązkowy, uśmiechnięty, życzliwy, nikomu nie odmawiał pomocy. Był cenionym lekarzem i bardzo dobrym człowiekiem, którego z ogromnym żalem żegnamy. UMiG
Ogłoszenia
J3M