Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje naukę w Szkole Branżowej I stopnia (dawna nazwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4) oraz w Technikum nr 4. W szkołach tych kształci się w wielu zawodach związanych z rozwijającymi się branżami gospodarki: motoryzacją, elektrotechniką oraz obróbką mechaniczną. Zawody odpowiadają potrzebom rynku pracy. Absolwenci ZSTE CKU łatwo znajdują zatrudnienie, nie figurują w statystykach jako bezrobotni. Posiadają często wiele dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych CKU proponuje naukę 15 zawodów w 4 branżach, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki, obróbki mechanicznej i chłodnictwa.

W Szkole Branżowej I stopnia (dawniej: zasadnicza szkoła zawodowa) oferuje się naukę zawodów: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektryk, elektromechanik, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i blacharz samochodowy. Istnieje możliwość wyboru formy praktycznej nauki zawodu, jako uczeń na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, albo w formie przygotowania zawodowego w charakterze młodocianego pracownika w zakładach pracy. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w ZST-E CKU w szkole branżowej II stopnia (dawna nazwa technikum uzupełniające) lub liceum dla dorosłych.

Mechanik motocyklowy

Jest to zawód dla osób, którzy chcieliby realizować swoją życiową pasję wykonując jednocześnie czynności zarobkowe. W związku z rozwojem rynku motocyklowego ten zawód będzie coraz bardziej poszukiwany. Pojazdy motocyklowe mają specyficzne rozwiązania techniczne, coraz bardziej odbiegające od rozwiązań stosowanych w pojazdach samochodowych. Wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Mechanik motocyklowy ma szanse na szybkie usamodzielnienie się i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent z tytułem mechanik motocyklowy jest być przygotowany do wykonywania obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów, skuterów i in.) oraz ich zespołów. Mechanik motocyklowy kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości, za pomocą urządzeń diagnostycznych, z użyciem narzędzi monterskich, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych.

Lakiernik

Lakiernik rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych. Wybiera technologię przygotowania powierzchni do lakierowania; oczyszcza z zanieczyszczeń, zabezpiecza powierzchnię przed korozją w sposób stosowny do rodzaju materiału, wyrównuje powierzchnię różnymi technikami; przygotowuje i nanosi wypełniacze na powierzchnię, oczyszcza i odtłuszcza. Następnie wybiera technologię naniesienia powłok lakierniczych, przygotowuje materiały i narzędzia, za pomocą których nanosi powłoki lakiernicze. Po tych czynnościach lakiernik utrwala naniesioną powłokę lakiernicza określonymi technikami. Stosuje także określone sposoby konserwacji tych powierzchni. Uczeń uczący się zawodu lakiernik uczy się także podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, rozmawiania z klientem, kosztorysowania swoich usług.

Ślusarz

Ślusarz potrafi posługiwać się ręcznymi i mechanicznymi narzędziami i maszynami do obróbki metalu. Potrafi trasować, ciąć, wiercić, zaginać, kształtować, usztywniać elementy różnych metali i łączyć je odpowiednio, np. poprzez spawanie, nitowanie, skręcanie. Zna podstawy obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej metali. Potrafi wytwarzać różnymi technikami proste i skomplikowane elementy metalowe, części składowe do większych urządzeń mechanicznych oraz montować je. Buduje, montuje i demontuje oraz remontuje i konserwuje proste konstrukcje stalowe oraz podzespoły większych konstrukcji i urządzeń itp. Zna także podstawowe zasady elektrotechniki, hydrauliki i metaloznawstwa. W okresie nauki uczeń przystępuje do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Z uwagi na coraz większe zastosowanie technologii elektronicznej oraz siłowników i silników elektrycznych w pojazdach samochodowych oraz popularyzację pojazdów zasilanych elektrycznie zapotrzebowanie na usługi kompetentnego elektromechanika samochodowego wciąż rośnie. Praca wykonywana jest głównie w halach, warsztatach naprawczych i stacjach obsługi, w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach serwisowych, pogotowiu technicznym – w halach bądź warsztatach wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, itp.).

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.

Elektryk

Jest to zawód ceniony na rynku pracy, ponieważ typowe dla tej profesji czynności zawodowe są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki. Elektryk zna zagadnienia elektrotechniki oraz podstawy elektroniki. Elektryk zna technologie i zasady konstrukcji, montażu maszyn elektrycznych, a także instalacji elektrycznych oraz ich obsługi, eksploatacji i naprawy (w gospodarstwie domowym, budownictwie, energetyce, transporcie, zakładach przemysłowych, w różnych gałęziach przemysłu). Dokonuje pomiarów elektrycznych związanych ze skutecznością i bezpieczeństwem użytkowania instalacji, maszyn, urządzeń oraz ich zabezpieczeń. Potrafi także zaplanować swoje prace i rozliczyć koszty usługowo- naprawcze.

Elektryk specjalizuje się najczęściej w określonej wąskiej dziedzinie, np. instalatorstwie, produkcji, sterowaniu, naprawie maszyn elektrycznych (prądnice, silniki, transformatory, falowniki), montażu lub naprawie elektronarzędzi, montażu lub naprawie urządzeń gospodarstwa domowego, różnych czynnościach związanych z elektroenergetyką, (wytwarzanie, przesyłanie energii elektrycznej), w instalowaniu, sterowaniu urządzeń i instalacji specjalistycznych np. urządzeń oświetlających, chłodniczych i klimatyzacyjnych).

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły z tytułem mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do instalowania i uruchamiania obiektów technicznych, maszyn i urządzeń lub ich podzespołów, a także do wytwarzania elementów maszyn. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn. Ponadto wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby techniczne po naprawach. Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych i je precyzyjnie odczytać.

Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także instytucjach z bardzo wielu branż wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych. Kwalifikacje mechanika – montera maszyn i urządzeń zbliżone są do kwalifikacji ślusarza i mechatronika. Zawód ten występuje pod wieloma nazwami stosowanymi w przemyśle – odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik samochodowy w pracy zawodowej najczęściej specjalizuje się w naprawie określonych układów pojazdów lub specjalistycznym serwisie (układy zawieszenia, silniki, ogumienie, układy wydechowe, klimatyzacja, układy kierowania, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne). Praca wykonywana jest w halach bądź warsztatach usługowo-naprawczych wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, montażownice itp.).

W ramach programu nauczania uczeń podczas trwania nauki odbywa teoretyczną i praktyczną naukę kierowaniem pojazdem samochodowym. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach samochodowych. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.

Operator obrabiarek skrawających

Jest to zawód bardzo ceniony na rynku pracy, występujący w gospodarce także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (różne specjalizacje stanowiskowe w zakładach pracy). Operator obrabiarek skrawających potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach konwencjonalnych- analogowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną wykonaną ręcznie i komputerowo, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiałów eksploatacyjnych i wartości parametrów skrawania metalu. Zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. W tej branży rozróżnia się poziomy umiejętności. Im kto ma większe doświadczenie i wiedzę jest bardziej ceniony. Pracodawcy poszukują tzw. operatorów-ustawiaczy obsługujących maszyny cnc podczas produkcji (ładuje gotowy program do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje przyrządy z materiałem i wyjmuje gotowe produkty, sprawdza wymiary, kalibruje maszynę). Bardziej poszukiwani i lepiej opłacani są operatorzy obrabiarek „programiści”, którzy potrafią sprawnie i samodzielnie programować obrabiarki cnc i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami cnc. Poszukiwanymi pracownikami są też doświadczeni operatorzy obrabiarek zatrudniani na stanowisku tzw. ślusarza narzędziowego. Ślusarze narzędziowi to mistrzowie mechanicznej obróbki, potrafią programować maszyny cnc i sporządzać unikatowe prototypy oraz przyrządy niezbędne do wykonywania seryjnej produkcji na obrabiarkach. To „operator- złota rączka”.

Blacharz samochodowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy będzie być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania, instalowania, pasowania różnych elementów karoserii z blachy, związanych z wyposażeniem i remontem samochodów. Blacharz potrafi trasować, ciąć, zaginać, kształtować, zwijać, usztywniać blachę z różnych metali i łączyć poszczególne elementy poprzez lutowanie, spawanie, na zakład i nity. Potrafi także posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz maszynami do obróbki blachy. Blacharz samochodowy potrafi także wykonywać czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy, sprawdzać jakość wykonanych prac oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze.

Elektromechanik

Elektromechanik często jest niesłusznie mylony z odrębnym zawodem o nazwie „elektromechanik pojazdów samochodowych”, kompetencyjnie zbliżony jest bardziej do zawodu elektryk. Absolwent szkoły branżowej I. stopnia z tytułem elektromechanik jest przygotowany do montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektromechanik potrafi montować i uruchamiać różne maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej i zgodnie z normami technicznymi. Elektromechanik ocenia także stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie specjalistycznych pomiarów elektrycznych. Dokonuje konserwacji lub napraw takich urządzeń. Montuje również układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej i zgodnie z normami. Sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych.

W Technikum nr 4 oferuje się naukę zawodów: technik mechanik (z kwalifikacją operatora obrabiarek skrawających), technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik spawalnictwa, technik pojazdów samochodowych. Szkoła z siedzibą na ulicy Kazimierza Kantaka dysponuje także zmodernizowanym kompleksem budynków do kształcenia praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego, ze specjalistycznymi pracowniami (obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, komputerowego wspomagania projektowania, spawalnią, pracownią elektrotechniki, pomiarów fizycznych, obróbki ręcznej, elektromechaniki samochodowej) oraz wielostanowiskowym warsztatem samochodowym i stacją diagnostyki pojazdów samochodowych.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Trudno wymienić dziedzinę, w której nie stosuje się obecnie regulowania temperatury maszyn, pomieszczeń lub produktów. Wciąż rośnie liczba zastosowań. Wszystkie urządzenia chłodzące i klimatyzacyjne wymagają właściwego zaprojektowania, wyprodukowania, doboru do potrzeb, specjalistycznego montażu, uruchomienia, regulacji, konserwacji i wreszcie wymiany. To są niegasnące potrzeby. W związku z tym branża chłodnicza i klimatyzacyjna rozwijają się jak nigdy dotąd i potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Brak specjalistów kształtuje wysokości wynagrodzeń.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach. Może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu, jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta. Może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownych do bardzo szczególnych potrzeb klienta lub wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem. Ta praca wyróżnia się dużą różnorodnością (praca w terenie, biurze, warsztacie monterskim, w hurtowni, sklepie, fabryce produkującej urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze).

Technik spawalnictwa

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania, napawania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym. Spawanie to robota wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności. Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji, a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Został on także wykazany jako szczególnie istotny dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik samochodowy w pracy zawodowej najczęściej specjalizuje się w naprawie określonych układów pojazdów lub specjalistycznym serwisie (układy zawieszenia, silniki, ogumienie, układy wydechowe, klimatyzacja, układy kierowania, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne).

Praca wykonywana jest w halach bądź warsztatach usługowo-naprawczych wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, montażownice itp.). W ramach programu nauczania uczeń podczas trwania nauki odbywa teoretyczną i praktyczną naukę kierowaniem pojazdem samochodowym. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach samochodowych. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.

Technik elektryk

Ten zawód uznawany jest za deficytowy, a to znaczy, że masz pewną pracę i dobre zarobki. Wciąż rośnie liczba zastosowań prądu elektrycznego w różnych dziedzinach gospodarki. Rośnie liczba urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wprowadzanie nowych technologii pozyskiwania energii elektrycznej (panele słoneczne czy turbiny wiatrowe) oraz technologiczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zwiększa jeszcze zapotrzebowanie na elektryków. Każda, nawet najbardziej niezawodna maszyna elektryczna i instalacja elektryczna wymaga zainstalowania, konserwacji, remontów a później wymiany. Jako elektryk będziesz mógł świadczyć swoje usługi gospodarstwom domowym, instytucjom, firmom usługowym i produkcyjnym. Zarobki elektryka zależą od kilku rzeczy: poziomu uprawnień i odpowiedzialności, doświadczenia w samodzielnej pracy. Elektryk może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach (jako samodzielny specjalista, członek zespołu) może planować, projektować, wykonywać lub badać, naprawiać instalacje lub urządzenia elektryczne. Technik elektryk pracuje w biurze, w terenie, w małym lub dużym zakładzie, w fabryce, hurtowni, sklepie. Będziesz mógł się specjalizować w różnych obszarach elektrotechniki (instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, rozdzielnie, maszyny elektryczne, urządzenia elektr. gospodarstwa domowego, urządzenia energetyczne, elektrowozy, urządzenia chłodnicze, sieci energetyczne) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport). Masz wiele możliwości rozwoju zawodowego poprzez kursy dające różne uprawnienia dozorowe i energetyczne (np. G1, G2).

Technik mechanik

Celem pracy technika mechanika jest uczestniczenie w ich procesie wytwarzania lub użytkowania, obsługi i naprawy maszyn oraz urządzeń technicznych. Technik mechanik z kształconą w Technikum Nr 4 kwalifikacją zawodową w zakresie obróbki skrawaniem jest specjalistą procesów toczenia, frezowania, szlifowania różnych materiałów. Potrafi zaplanować i wykonać cały cykl czynności związanych z obrabianiem elementów z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach – konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Wykonuje niezbędne obliczenia (np. parametry koła zębatego do wykonania), sporządza lub odczytuje rysunek techniczny maszynowy, dobiera materiał, odpowiednie maszyny i narzędzia, wartości parametrów skrawania metalu, opracowuje technologiczny cykl czynności wykonywanych przez maszynę, programuje obrabiarkę CNC, sprawdza sposób wirtualnego wykonywania operacji, koryguje błędy, mocuje narzędzia w maszynie i przyrząd z materiałem, sprawdza faktyczne wykonanie, poprawia kalibrację maszyny lub inne parametry. Tworzy prototyp a następnie planuje jego produkcję. Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.


Więcej TUTAJ

ZSTE CKU oferuje wszystkim uczniom atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (kursy spawalnicze MAG, TIG, lutowania twardego, kursy prowadzenia wózków widłowych, obsługi klimatyzacji samochodowej, kurs technicznego rysunku komputerowego, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, kółko mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe). Ponadto w ramach zajęć praktycznych szkoła rozszerza program o nauczanie programowania drukarki 3xD i zajęcia spawalnicze.

ZST-E CKU oferuje uczniom odbycie nieodpłatnych dwutygodniowych zagranicznych staży zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii (doświadczenia zawodowe, językowe i kulturowe). W związku z tym także szkoła stawia na kształcenie języka obcego zawodowego. Potwierdzają to laury uczniów uczestniczących w konkursie wielkopolskich szkół motoryzacyjnych „Professional English”. ZST-E CKU współpracuje z wieloma zakładami pracy oferującymi wsparcie osobom uczącym się preferowanych zawodów (stypendia, nagrody, pomoce dydaktyczne).

Więcej informacji TUTAJ

Ogłoszenia
Soft-DC KOMPUTERY