”EKO-REGION” Sp. z o. o.  informuje, że w dniach od 01.06.2023 r. do 22.06.2023 r. od godziny 6.00  na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę miasta i każde sołectwo według następującego podziału:

 – Miasto Ostrzeszów – w terminie od 01.06.2023 r.  do 07.06.2023 r. WYKAZ ULIC

 – Gmina Ostrzeszów – w terminie od 12.06.2023 r.  do 22.06.2023 r. WYKAZ SOŁECTW

UWAGA: Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),

2. opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm),

3. odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny), 

4. elementy stolarki budowlanej (drzwi, okna z szybami),

5. baterie i akumulatory,

6. powiązane gałęzie.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Uwaga: zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku gdy odpady nie będą odpowiadały rodzajom wyżej wymienionym nie będą odebrane. Nie będą zbierane:

– gruz,

– kamienie,

– odzież,

– lekarstwa,

– szkło luzem,

– materiały budowlane np. cegła,

– opakowania po farbach, olejach itp.,

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,

– opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych,

– części samochodowe,

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa, styropian),

– świetlówki,

– zmieszane odpady komunalne,

– odpady selektywne (opakowania szklane i plastikowe).

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00 przed posesję, w miejsca widoczne,  do których jest swobodny dojazd.

Apelujemy do mieszkańców o utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku demontażu sprzętu AGD i RTV przez inne nie upoważnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Urzędu  Miasta  i Gminy w Ostrzeszowie tel. 62-732-06-11. Nikt poza uprawnionym  podmiotem nie ma prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych.

 Urząd Miasta i Gminy – tel.  62 732 06 11

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M