23 sierpnia do Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie wpłynęło zawiadomienie wskazujące na nieprawidłowości w zakresie zarządzania Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, a zwłaszcza wydatkowania w nim środków pieniężnych. Złożył je jeden a radnych Rady Powiatu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak się dowiedzieliśmy, zawiadomienie zostanie poddane analizie.

A następnie prokurator wdroży stosowne czynności zmierzające do zgromadzenia materiału dowodowego obrazującego kwestię objętą zawiadomieniem – powiedział nam Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. – Specyfika postępowania w takich przypadkach sprowadza się do zgromadzenia możliwie szerokiego zakresu dokumentacji, a następnie podjęcia przez prokuratora, na kanwie lektury tejże dokumentacji, dalszych czynności, w tym ewentualnego przesłuchania świadków.

Aktualnie postępowanie jest na etapie tzw. czynności sprawdzających.

Prokurator od chwili złożenia zawiadomienia ma trzydzieści dni na to, aby zadecydować czy postępowanie będzie formalnie zainicjowane, a więc czy wyda postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego czy też skorzysta z możliwości wydania postanowienia o odmowie wszczęcia – wyjaśnia M. Kubiak. Niemniej, o tym, jaką decyzję prokurator podejmie będzie można mówić z pełną odpowiedzialnością dopiero wówczas, kiedy zgromadzi materiał dowodowy. W oparciu o dowody, jakie uda mu się uzyskać, będzie decydować czy postępowanie winno być wszczęte czy też nie.

Rozstrzygnięcia spodziewać się więc należy w ostatniej dekadzie września. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w przypadku decyzji o odmowie wszczęcia przygotowawczego składającemu zawiadomienie przysługuje prawo odwołania się do sądu. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że swoimi zastrzeżeniami podzielił się z prokuraturą radny Stanisław Hemmerling, który o rzekomych nieprawidłowościach w zarządzaniu OCZ mówił szeroko podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Powiatu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M