Nowy prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ostrzeszowie wybrany. Został nim dh Kazimierz Jurkiewicz. Zastąpił na tym stanowisku Mieczysława Mądrego. Wybory odbyły się 4 września w sali wiejskiej w Korpysach.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Zanim dokonano wyboru nowego zarządu podsumowano, to co działo się przez ostatnie lata w 12 jednostkach OSP, które swoim zasięgiem obejmują teren Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Z wyliczeń druha Marcina Ambroziaka wynikało, że strażacy ochotnicy angażowani byli nie tylko do gaszenia pożarów, czy zabezpieczania miejsc zdarzeń po wypadkach i kolizjach. –Jednostki OSP przez okres 5 lat przepracowały łącznie 1975 godzin społecznych, a więc biorąc średnie wynagrodzenie jest to kwota około 39 tys. zł, skutkowało to remontami strażnic, pojazdów oraz utrzymaniem obiektów – wyliczał. – To nie są godziny stracone, każda z tych osób tak nie uważa, ale zwracam się do osób, od których zależy nasze utrzymanie, aby pamiętały przy planowaniu budżetu na kolejne lata, że w obecnych czasach bardzo trudno jest zaangażować kogoś do pracy nieprzynoszącej korzyści materialnych. Jeżeli braknie nam środków na utrzymanie organizacji, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, na naszym terenie jednostki zaczną znikać, a przez to zacznie maleć bezpieczeństwo przeciwpożarowe – dodał na koniec.

Wręczono również specjalne podziękowania osobom, które angażowały się w działalność poszczególnych jednostek. – Bycie strażakiem to zaszczyt i obowiązek, to bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności  – podkreślał prezes Mieczysław Mądry, który od 2012 roku piastował stanowisko prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego.

W kolejnych wyborach nie wystartował,  o funkcję prezesa ubiegało się trzech kandydatów – dh Kazimierz Jurkiewicz, dh Marcin Ambroziak i dh Mariusz Stempniewicz. Ostatecznie stanowisko to powierzono związanemu z OSP Zajączki (podobnie jak jego poprzednik) dh Jurkiewiczowi, który zwrócił się do zjazdu z projektem uchwały o powierzeniu dh Mieczysławowi Mądremu tytułu „Prezesa Honorowego”. Za jego wnioskiem wszyscy druhowie opowiedzieli się jednogłośnie. Ustępujący prezes odebrał również specjalne podziękowania od burmistrza Patryka Jędrowiaka. 

Komendantem Miejsko – Gminnym wybrany został z kolei dh Grzegorz Pawłowski (OSP Siedlików).

Ogłoszenia
J3M