W zawiązku z przebudową Traktu Kaliskiego na odcinku Bigosy–Kędzie planowane jest zamknięcie tej drogi w dniach od 30 listopada do 7 grudnia. Objazd zamkniętego odcinka wytyczono przez Muchy–Łuszczki–Głuszyna zgodnie z załączoną mapą.

Ogłoszenia
Instal Grunt

PO

Ogłoszenia
J3M