W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby osób wymagających hospitalizacji Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia wprowadza czasowy zakaz odwiedzin.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Odwiedziny Pacjentów na Oddziale COVID są niemożliwe. Na pozostałych Oddziałach, w wyjątkowych sytuacjach (stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie) Kierownicy Oddziałów w trybie indywidualnym mogą podjąć decyzję o możliwości odwiedzin pacjentki/a z zachowaniem zaleceń GIS oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa OCZ nr 22/2021 z dnia 26.08.2021 r.

  • Decyzję o ograniczeniu odwiedzin podjęliśmy, mając na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentek i pacjentów. Każdy kontakt chorych z osobami z zewnątrz może być dla nich poważnym zagrożeniem. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, aby na bieżąco przekazywać informacje o stanie zdrowia bliskim osoby hospitalizowanej. To trudna sytuacja zarówno dla chorych, jak i ich bliskich, ale także dla pracowników, dlatego prosimy wszystkich o wyrozumiałość i zrozumienie podejmowanych przez Szpital decyzji — mówi lek. med. Jarosław Iwaszkiewicz, Dyrektor ds. medycznych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące pacjentów leczonych na Oddziale COVID, można uzyskać po godzinie 13.00 pod numerem telefonu 62 503 22 85.

Ogłoszenia