Na targowisku miejskim w Ostrzeszowie nie będzie już można handlować zwierzętami. Zakaz wprowadziła na ostatnim posiedzeniu Rada Miejska. Uzasadnienie to konieczność dostosowania regulaminu targowiska do obowiązujących przepisów.

Ogłoszenia
Instal Grunt

– Nasze targowisko nie jest przystosowane do handlu zwierzętami, a wymogi, które musielibyśmy spełnić, ażeby taki handel mógł się odbywać, przekraczają koszty, jakie miasto chciałoby na ten cel wydatkować – tłumaczyła wiceburmistrz Barbara Gmerek.

Swoich wątpliwości nie krył radny Sławomir Odrobiński.

– To jest sprawa drobna, ale jednak dotyczy pewnej części mieszkańców – stwierdził. – Nie wiem, dlaczego pani burmistrz mówi, że aż tak przepisy ograniczają. Kto te restrykcje rzeczywiście wprowadza?

Radny oczekiwał więc wskazania konkretnego przepisu, na podstawie którego zakaz ma być wprowadzony. Kiedy usłyszał od radczyni prawnej, że to ustawa o ochronie zwierząt odpowiedział:

– Ustawa o ochronie zwierząt zabrania handlu na targowiskach zwierzętami domowymi. Zwierzęta gospodarskie nie są zwierzętami domowymi.

To stwierdzenie nie spotkało się już z żadną reakcją, co oznacza, że sprawa nie doczekała się pełnego wyjaśnienia. Na mocy tej samej, podjętej większością głosów, uchwały, wysokość opłat za rezerwację miejsc handlowych oraz zasady ich pobierania na targowiskach miejskich jest ustalana zarządzeniem burmistrza.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski