Umowa z wykonawcą została podpisana, co oznacza, że w tym roku w Kaliszkowicach Kaliskich ma powstać nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy tenisa. Połowę kosztów budowy pokryje dotacja z Ministerstwa Sportu.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

To inwestycja długo wyczekiwana w Kaliszkowicach Kaliskich, o realizację której od lat zabiegał radny Zbigniew Walczak, a jego starania wspierała także radna Barbara Rasiak, miejscowa sołtys. Do przetargu, który miał wyłonić wykonawcę inwestycji zgłosiło się aż 13 firm z całej polski a i rozpiętość finansowa ofert także była duża (od 738 tys. zł do 475 tys. zł). Ostatecznie wybrano firmę Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna, która zobowiązała się wybudować nowoczesne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią za 475 247,40 zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana w poniedziałek, 26 kwietnia br. w mikstackim ratuszu w obecności poseł Katarzyny Sójki. – Cieszę się, że pan burmistrz ze współpracownikami aktywnie zabiega o dodatkowe źródła finansowania: czy to na boisko w Kaliszkowicach Kaliskich, czy też na budowę nowego ośrodka zdrowia w Mikstacie, albo na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uważam, że moim obowiązkiem, jako parlamentarzysty, jest wspieranie samorządu lokalnego w działaniach na rzecz rozwoju gminy i dla dobra mieszkańców. Nowe boisko przy szkole w Kaliszkowicach Kaliskich to zdrowsze dzieci, szansa na rozwijanie sportowych pasji i odciągnięcie najmłodszych od smartfonów i ekranów komputera – stwierdziła poseł Katarzyna Sójka.

Kaliszkowice Kaliskie to ostatnia biała plama, na mapie naszej gminy, jeśli chodzi o boiska ze sztuczną nawierzchnią. Za chwilę ta plama zniknie, bo stare zniszczone asfaltowe boisko zostanie zastąpione przez nowoczesny wielofunkcyjny obiekt, z dobrym oświetleniem i niezbędną infrastrukturą. Będą mogli z niego korzystać przede wszystkim młodzi mieszkańcy, a ci starsi pewnie chętnie przyjdą pokibicować, a też czasem sami założą buty sportowe, żeby pograć w siatkówkę czy porzucać do kosza – powiedział Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

W imieniu inwestora umowę podpisali burmistrz H. Zieliński i skarbnik Teresa Michalak, natomiast wykonawcę reprezentował Krzysztof Stróżycki. – Mamy doświadczenie w realizacji tego typu obiektów, bo uczestniczyliśmy w budowie kilku boisk już w ramach programu „Orlik 2012”. W Kaliszkowicach Kaliskich pracę chcemy rozpocząć w lipcu i wykonać zadanie do końca tego roku – zadeklarował pełnomocnik firmy ZRO „SPIRAEA”.

Po podpisaniu umowy Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka, reprezentujący inwestora, w obecności inspektora budowy oficjalnie przekazali plac budowy w Kaliszkowicach Kaliskich wykonawcy. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przygotowanym przez PPIB Leszek Jakubowski z Ostrzeszowa boisko będzie mieć następujące parametry: długość 44 m, szerokość 26 m, powierzchnia 1144 m2, obwód 140 m. Na płycie boiska zostanie położona sztuczna nawierzchnia z syntetycznej trawy o uniwersalnym charakterze, co pozwoli uprawiać na tym obiekcie różne dyscypliny sportowe. Boiska do poszczególnych dyscyplin będą wyznaczone liniami różnego koloru (koszykówka – czerwone, piłka ręczna – białe, siatkówka – jasnoniebieskie, tenis – żółte). Zamontowane zostaną piłkochwyty, ogrodzenie, chodnik o szerokości 1 m z kostki brukowej wokół obwodu boiska, wiata rowerowa, 4 kosze na śmieci i 8 ławek oraz 6 latarni oświetlających cały obiekt. PK

(…) Stare zniszczone asfaltowe boisko zostanie zastąpione przez nowoczesny wielofunkcyjny obiekt, z dobrym oświetleniem i niezbędną infrastrukturą – mówi burmistrz Mikstatu

Ogłoszenia