„Polski Ład” ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych i form wsparcia skierowanych do samorządów był głównym tematem spotkania odbywającego się w środę (28 lipca) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Jego organizatorem był Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a uczestnikami przedstawiciele gmin i powiatów południowej Wielkopolski.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zdaniem wicewojewody Anety Niestrawskiej „Polski Ład” to program dający naszemu krajowi szansę na wręcz cywilizacyjny skok.

20 miliardów złotych w tym pierwszym rozdaniu to ogromne pieniądze, które trafią bezpośrednio do samorządów – przekonywała. – Będą to pieniądze na różnego rodzaju inwestycje: na inwestycje drogowe, na inwestycje wodno-kanalizacyjne, na modernizację źródeł ciepła, czy na inwestycje w zagospodarowanie odpadów. Wszystko to ważne inwestycje, inwestycje pierwszego planu, które są niezbędne do życia i funkcjonowania mieszkańców. To program, który ma służyć przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu, stworzeniu nowych miejsc pracy, temu, żeby mieszkańcom każdej gminy, każdej miejscowości, nawet tej najmniejszej żyło się dobrze i komfortowo.

Z informacji przekazanych przez wicewojewodę wynika, że wszystkie wielkopolskie samorządy wyraziły zamiar złożenia wniosków o wsparcie finansowe z tego źródła. Pierwszy, pilotażowy nabór potrwa jeszcze do 15 sierpnia. Drugi natomiast ruszyć ma we wrześniu, a kolejne w roku przyszłym i 2023. Co ważne, każdy samorząd może złożyć trzy wnioski. Poseł Tomasz Ławniczak doradzał, by duże inwestycje dzielić na etapy, co ma zwiększyć szansę uzyskania dotacji.

– Istnieje zawsze ryzyko, że jeden zbyt duży wniosek może finansowo się nie spinać, kiedy ośrodek decyzyjny w Warszawie będzie decydował – stwierdził. –Dlatego, że kosztem mniejszych projektów ten projekt wyrwałby za dużo pieniędzy. Wystarczy 1-2 punkty w dół i całość przepada. Warto etapować.

Parlamentarzysta dodał, że do piątku 23 lipca wpłynęło już ponad 4 tysiące wniosków opiewających na blisko 50 miliardów złotych co oznacza, że znaczna ich część zostanie odrzucona. Łączna pula środków przeznaczonych przez rząd na ten cel to bowiem 20 miliardów złotych. Trudno się dziwić takiemu zainteresowaniu skoro dofinansowanie danej inwestycji może pokryć nawet 95% kosztów danego przedsięwzięcia.

Ogłoszenia
J3M