Zakończono realizację zadania pn. „Remont stołówki szkolnej wraz z zakupem wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Doruchowie”. Gmina Doruchów na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Program dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Prace związane z realizacją powyższego zadania to przede wszystkim roboty rozbiórkowe, roboty remontowe oraz wyposażenie kuchni i stołówki. 30 września dokonano ostatecznego odbioru robót obejmujących powyższe zadanie. Prace wykonano z należytą starannością.

www.doruchow.pl

Ogłoszenia